کتابخانه  
 

مسئول کتابخانه

- نام  :  رقیه

- نام خانوادگی :  فلاح

- مدرک تحصیلی :  لیسانس

- رشته تحصیلی :  مامائی

- آدرس الکترونیکی : fallah@aihe.ac.ir

——————————————————————————————-


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ,۹ بهمن , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا تـوسط : احمد عشوريـان