فرمهای پژوهشی مقطع ارشد  
 

۱ – پیشنهاد استاد راهنما

۲ – ثبت عنوان پایان نامه در سایت ایرانداک

۳ – تغییر عنوان پایان نامه

۴ – فرم بررسی وضعیت آموزشی قبل از تایید پروپوزال

۵ – الف ) فرم نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد – PDF

۵ – ب ) فرم نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد – WORD

۶ – آئین نامه معیار نمره مقالات مستخرج از پایان نامه

۷ – ضوابط تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد

 ——————————–  فرم های دفاع  ————————————

۱ –  فرم اعلام آمادگی دفاع

۲ – فرم برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۳ – فرم انصراف از نمره مقاله دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

۴ – فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما

۵ – وضعیت آموزشی قبل ازدفاع

۶ – اطلاعیه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

۷ – فرم اخذ مجوز صحافی، تأیید تدوین پایان نامه بر اساس آیین نامه نگارش و اصلاحات جلسه دفاعیه

۸ – فرم شرکت دانشجو در جلسات دفاعیه پایان نامه  ارشد


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : شنبه ,۱۷ مهر , ۱۳۹۵

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا تـوسط : احمد عشوريـان