امور علمی و تسهیلات پژوهشی  
 

۱- لیست نشریات علمی معتبر در سال  ۱۳۹۳

۲- دستورالعمل نحوه آدرس دهی مقالات

 

 

 


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ,۹ بهمن , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا تـوسط : احمد عشوريـان