معاونت پژوهش و فناوری  
 

 

 

-        نام  :  فائزه

-        نام خانوادگی:  نجاتی

-        رشته تحصیلی :  مهندسی عمران

-        مدرک تحصیلی :  دکتری مهندسی عمران – زلزله

-        محل تحصیل : دانشگاه اصفهان

-         آدرس الکترونیکی   :       Nejati@Aihe.ac.ir  ,  Civilifa_nj@yahoo.com

————————————————————————————————————————–

شرح وظایف و اختیارات معاون پژوهشی

————————————————————————————————————————–

– اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوب

– برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی

– نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی گروهها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها

– تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی موسسه

– نظارت بر کلیه فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان موسسه

– ارزشیابی عملکرد پژوهشی سالیانه اعضای هیات علمی موسسه

– ترغیب و تشویق اساتید موسسه جهت تألیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی

– ایجاد هماهنگی و ارتباط با صنایع و خدمات ذیربط جهت جذب پروژه های تحقیقاتی آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تحقیقاتی و ایجاد

تسهیلات لازم در این زمینه

– نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرحهای تحقیقاتی مصوب موسسه

– نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمائیهای علمی

– نظارت بر حسن اداره کتابخانه موسسه و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود

– اخذ مجوز و اشتراک مجلات علمی پژوهشی

-نظارت بر واحد پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی از شروع تا دفاع نهایی

-ترغیب و تشویق دانشجویان موسسه جهت تألیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی

-برگزاری مسابقات علمی و نظارت بر شرکت دانشجویان در مسابقات علمی

-برگزاری کارگاههای آموزشی با همکاری سازمان فنی حرفه ای ویژه دانشجویان و اساتید

-نظارت بر حسن اداره سایت موسسه و کلاس های سمعی و بصری دانشگاه و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت

– نظارت بر حسن اداره کارگاه و آزمایشگاه دانشگاه و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت آزمایشگاهی و کارگاهی

– تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ,۹ بهمن , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا تـوسط : احمد عشوريـان