برگزاری سمینار تخصصی گروه عمران  
 

قابل توجه دانشجویان محترم

سمینار تخصصی گروه عمران با محوریت کاربرد میراگر اصطکاکی با سخنرانی جناب آقای دکتر فرزان حداد شرق پنجشنبه مورخ ۳۰/ ۹/ ۹۶ ساعت ۱۵:۰۰

در سایت دانشگاه برگزار می گردد.


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : یکشنبه ,۱۲ آذر , ۱۳۹۶

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا تـوسط : احمد عشوريـان