قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۶۱ مقطع کارشناسی ارشد  
 

با توجه به مصوبه شورای پژوهشی، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال ۹۶ می بایست حداقل در دو جلسه دفاعیه پایان نامه گروه تخصصی خود شرکت کنند تا مجوز دفاع دریافت نمایند.شرکت دانشجو در جلسات دفاعیه پایان نامه ارشد


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : سه شنبه ,۱۶ آبان , ۱۳۹۶

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا تـوسط : احمد عشوريـان